Onderzeese groenestroomkabel landt in Eemshaven

De kabel van de onderzeese elektriciteitsverbinding die tussen Nederland en Denemarken wordt gelegd, is aan land gebracht in Eemshaven. Met deze stroomkabel kan een hele stad als Amsterdam van duurzame elektriciteit worden voorzien.

Vanaf het schip Ulisse op de Waddenzee werd de kabel via een eerder geïnstalleerde pijp in de dijk aan land getrokken. Vervolgens zal de kabel worden verbonden aan het converterstation dat 1 kilometer verderop in Eemshaven is gebouwd. Deze zogenoemde COBRAcable, die wordt gerealiseerd door hoogspanningsnetbeheerder TenneT en zijn Deense counterpart Energinet, betekent een nieuwe stap in de energietransitie.

De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van de Nederlandse en Europese doelstellingen voor verduurzaming. De COBRAcable zorgt voor een betere uitwisseling van duurzaam opgewekte energie, een reductie van de CO2-uitstoot, een meer geïntegreerde Europese energiemarkt en daardoor een dempend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland en Europa. Daarnaast draagt de COBRAcable bij aan de netstabiliteit in Nederland en Denemarken en verdient de kabel zichzelf meer dan terug, doordat de transportcapaciteit wordt geveild.

COBRAcable loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding is uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel, omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen stroom verloren gaat.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!