Onherroepelijke vergunning voor Burgerwindpark Heibloem

De procedure voor de bouwvergunning voor de 2 molens van Burgerwindpark Heibloem is succesvol afgerond. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Er kunnen nu géén bezwaren meer worden ingediend tegen de bouwplannen.

Op de ontwerpvergunning in het voorjaar kwam 1 zienswijze, over geluid en slagschaduw. In de definitieve bouwvergunning is daarop gereageerd. Tegen de definitieve vergunning van 19 augustus jongstleden is geen beroep ingesteld. Dat bewijst volgens de betrokkenen dat de coöperatieve aanpak werkt. Géén discussie tegen windenergie, maar een omgeving en buren die op de hoogte zijn en graag meedoen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!