Ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het ontwerp-inpassingsplan voor Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. De milieueffecten zijn onderzocht en de conclusie is dat 3 windmolens zijn ruimtelijk goed in te passen. Met extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stilstandsregeling, voldoen de windmolens ook aan de relevante normen. Deze conclusies staan in het ontwerp van het inpassingsplan.

Ook heeft Gedeputeerde Staten de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming vastgesteld. In november werd al een voorontwerp vastgesteld. Tussen 8 februari en 21 maart 2018 kan iedereen kennisnemen van de documenten en zienswijzen indienen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!