Opzet milieueffectrapport windmolens Zaltbommel bekend

Gelderland stelt een provinciaal inpassingsplan op voor 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. Onderdeel daarvan is de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin de opzet van het milieueffectrapport staat beschreven. De notitie staat nu online en iedereen kan hier een reactie op geven door een zienswijze in te dienen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!