Overijssel start procedure inpassingsplan realisatie 4 windturbines Staphorst

Gedeputeerde Staten van Overijssel starten de ruimtelijke procedure voor realisatie van 4 nieuwe windturbines in de gemeente Staphorst. De turbines zijn de laatste 4 exemplaren, nodig om de provinciale taakstelling voor windenergie uit het Energieakkoord te halen.

Tijdens de procedure zal veel aandacht worden besteed aan participatie van bewoners. Het voorkomen of beperken van overlast en compenseren en meeprofiteren van omwonenden speelt daarbij een belangrijke rol. De windturbines moeten uiterlijk in 2020 draaien.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!