Plan klaar voor opschaling windenergie Flevoland

UTRECHT – Het provinciebestuur van Flevoland en de gemeenten Dronten en Zeewolde hebben een plan opgesteld voor het uitbreiden en saneren van windmolens in de provincie.

In het Ontwerp Regioplan staat waar en binnen welke kaders initiatiefnemers windparken kunnen ontwikkelen.

Er is onder andere beleid opgesteld voor financiële participatie, sanering van oude windmolens en een gebiedsgebonden bijdrage.

In Zeewolde heeft men al geanticipeerd op dit plan van de lokale overheden. In mei van dit jaar is er een intentieovereenkomst getekend. Er moeten in totaal 100 windmolens worden gebouwd in de regio. 200 oudere windmolens worden afgebroken.

In Lelystad wordt in oktober gepraat over de windmolens. Zo wordt er nog onderzocht of er windmolens kunnen komen in andere gebieden.

Op 21 oktober gaat het Ontwerp Regioplan ter visie. De gezamenlijke overheden organiseren drie grootschalige bijeenkomsten in de drie gemeenten om bewoners van de kernen en het buitengebied te informeren over inhoud en proces. Data en locaties worden in de komende weken bekendgemaakt. 

Lees meer over windenergie in Flevoland in het dossier

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!