Protestgroep: ‘Onderzoeken Windpark Fryslân onbruikbaar’

AMSTERDAM – Protestgroep Don Quichot, dat strijdt tegen Windpark Fryslân in het IJsselmeer, diskwalificeert de onderzoeken die zijn gedaan naar de gevolgen van het windpark voor het toerisme.

Een stelling windturbines op zee
C: Dong Energy

Volgens Don Quichot zijn de onderzoeken onbruikbaar, zo vertelt de stichting tegenover de Leeuwarder Courant.

Een studie vanuit de Hogeschool Stenden in Leeuwarden zou de verkeerde windparken hebben onderzocht. Windpark Fryslân krijgt een rechthoekige opstelling waardoor de windmolens meer zichtbaar zouden zijn.

Een enquête van onderzoeksbureau ZKA uit Waalwijk bracht naar voren dat 15 procent van de toeristen zegt weg te blijven bij windmolens, maar de demonstranten stellen dat er geen Duitse toeristen werden ondervraagd in de peiling, terwijl dit de grootste groep toeristen is in het gebied.

Uit eerder onderzoek van de ANWB en ZKA bleek dat Duitse toeristen zich juist een stuk minder aantrekken van windparken voor de kust. Op bepaalde afstanden worden de windparken zelfs als prettig ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!