Protestgroep windturbines stapt naar Verenigde Naties

AMSTERDAM – De anti-windprotestgroep Nederlandse Vereniging Omwonenden Wndturbines (NLVOW) dient een klacht in bij de Verenigde Naties (VN).

Een windmolen die wordt gebouwd
C: Juwi

De demonstranten zeggen een procedure te beginnen bij de Aarhus Convention Compliance Committee in het Zwitserse Genève.

Dit comité ziet toe dat bepaalde afspraken die zijn gemaakt in 1998 tussen landen, onder andere over milieuzaken, worden nageleefd.

De NLVOW stelt dat burgers niet worden gehoord bij het plaatsen van windturbines en dat dit een schending is van die afspraken.

“De NLVOW meent overtuigend te kunnen aantonen dat de Staat der Nederlanden zich bij besluitvorming over windenergie niet aan dergelijke bepalingen heeft gehouden en er zich nog steeds niet aan houdt”, aldus de vereniging.

30.000 euro nodig

Een uitspraak van het comité is niet bindend voor een overheid, maar de NLVOW hoopt wel dat de politiek zich iets van een oordeel zal aantrekken.

Om deze procedures te financieren heeft de vereniging een crowdfundingactie op poten gezet. Ongeveer 30.000 euro is nodig om juridische experts in te schakelen. Zo’n 11.000 euro is al geïnvesteerd.

Bij de NLVOW zijn 141 protestgroepen uit het hele land aangesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!