Provinciale Staten Brabant besluiten deze maand over 28 windmolens bij A16

Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk maakt, ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten (PS). PS besluit hierover op 28 september.

Op het plan, dat in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand kwam, werden 106 zienswijzen ingediend. De indieners daarvan ontvangen op korte termijn een reactie. De 28 windmolens, die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, leveren duurzame energie voor circa 75.000 huishoudens.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!