Provinciale Staten Brabant stellen inpassingsplan windmolens A16 vast

Provinciale Staten van Brabant hebben in meerderheid het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld. Daarmee maken de Staten de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk.

Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. In dit plan wordt aangegeven welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden. Het plan vervangt (delen van) het gemeentelijke bestemmingsplan. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!