Provincie Brabant reageert begin september op zienswijzen Windenergie A16

Van 19 juni tot 30 juli was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16. In september reageert de provincie op de ongeveer 100 ontvangen zienswijzen.

De komende weken verwerkt de provincie de ingediende zienswijzen in de zogenoemde ‘Nota van Zienswijzen’. Hierin worden alle zienswijzen van een antwoord voorzien en wordt duidelijk gemaakt of een zienswijze tot aanpassing van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan heeft geleid.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!