Provincie Brabant wil minimaal 160 windturbines draaiend hebben in 2020

UTRECHT – In de provincie Noord-Brabant moet tot 2020 minimaal 470 megawatt aan windmolens, omgerekend zo’n 160 turbines, worden geplaatst om de regionale doelstelling voor groene energie te halen.

Dit schrijft het provinciebestuur in een nieuw rapport over de energietransitie. Brabant trekt voor deze transitie 28,8 miljoen euro.

De zuidelijke provincie wil gaan inzetten op zogenaamde ‘sociale wind’. “Hierin stimuleren we projecten waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is”, aldus de provincie.

“Wij dagen (de inwoners van) gemeenten en overige partijen uit om met (soortgelijke) initiatieven te komen.”

Warmte

Voor het grootste deel moet de provincie nog inzetten op het stimuleren van warmte uit hernieuwbare bronnen. 50 procent van het energieverbruik bestaat uit warmte.

De provincie wil daarom bedrijven onderling restwarmte laten leveren, inzetten op biomassa en installaties in de utiliteitsbouw beter afstellen.

Streven is om het aandeel groene energie in het energieverbruik te doen stijgen naar 14 procent in 2020 van 7 procent nu. De provincie zet ook in op een blijvende toename van groene energie na 2020. 

Lees meer over windenergie in Noord-Brabant in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!