Provincie Gelderland: ‘Windmolens vragen tijd en draagvlak: niet onmogelijk, wel lastig’

Volgens het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland is een tijdige realisatie van de Gelderse windmolens lastig, maar niet onmogelijk. Er komen genoeg windmolens indien gerealiseerd via lokale gesprekken óf met medewerking van burgercoöperaties.

Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de nieuwe Monitor Wind op Land. Minister Kamp heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd. Die monitor schetst de situatie per 31 december 2016 en geeft aan dat de landelijke doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet  wordt gehaald.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!