Provincie Noord-Holland heeft nog gat van 76 megawatt aan windmolens

UTRECHT – De provincie Noord-Holland mist nog ruimte voor 76 megawatt aan windmolens om de doelstelling van 685,5 megawatt in 2020 te halen. 

Dit meldt de provincie woensdag in een voortgangsrapportage. Per oktober 2015 staat de teller op 359 megawatt opgesteld vermogen, een toename van 5 megawatt ten opzichte van mei dit jaar. 

Deze toename heeft plaatsgevonden dankzij autonome ontwikkelingen zoals de vervanging van bestaande windturbines.

Samen met het Windpark Wieringermeer (250 megawatt) geeft dit een totaal van 609 megawatt, waarmee de resterende opgave momenteel ongeveer 76 MW is. Dit is inclusief 12,5 MW voor windpark Westfrisia. Daarbij is een aantal in voorbereiding zijnde windturbines nog niet meegenomen.

De provincie heeft een aantal aanvragen binnengekregen, maar ziet die voor windmolens langs het Noordzeekanaal als het meest kansrijk om het gat te vullen. 

Lees meer over windenergie in Noord-Holland in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!