Provincie Noord-Holland is bezorgd over inspraak windparken op zee

UTRECHT – De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de verschillende procedures voor windparken inzichtelijk te maken.

“Zoals het nu gaat, is het voor inwoners en ondernemers volstrekt onduidelijk wanneer het Rijk waarover besluit”, aldus Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken.

“Daarmee maak je het onnodig lastig voor mensen om mee te praten.”

De provincie wijst erop dat er verschillende procedures lopen die windparken op de Noordzee mogelijk moeten maken. Zo ligt de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, die plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlszone mogelijk zou moeten maken, nog ter inzage.

Betrokkenheid en participatie

Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. “Toch wordt in een ander document van het Rijk al uitgegaan van windmolens binnen de 12-mijlszone. Dit betreft de Notie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten Windparken Hollandse Kust”, aldus de provincie.

De provincie zegt te vrezn dat het parallel laten lopen van beide procedures ten koste gaat van de betrokkenheid en participatie van de omgeving en vindt dat maatschappelijk onverantwoord.

Zij vraagt het Rijk daarom een heldere planning te hanteren en inzicht te bieden in de samenhang van de verschillende procedures en besluiten.

Lees meer over de plannen voor de windpark op zee in het dossier

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!