Provincie Zuid-Holland zoekt locaties voor 50 windmolens regio Rotterdam

AMSTERDAM – De provincie Zuid-Holland is een eerste stap begonnen voor om 150 megawatt, ongeveer 50 windmolens, te plaatsen rond de stadsregio Rotterdam.

Dit meldt de provincie woensdag. Een milieueffectenonderzoek naar alternatieve locaties rond de stad wordt nu voorbereid.

Het gaat om 32 alternatieve locaties in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nisserwaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen.

Het opnieuw zoeken naar locaties is nodig nadat eerdere afspraken uit medio 2012 niet uitgevoerd konden worden. De aangewezen locaties konden om technische redenen minder turbines herbergen dan gepland.

Nog voor 70 MW aan ruimte nodig

Op de eerder afgesproken locaties kunnen in totaal 80 megawatt aan windmolens worden geplaatst. Een deel daarvan wordt planologisch voorbereid, staat in bestemmings­plannen of is al gerealiseerd. Voor de realisatie van deze locaties zijn gemeenten samen met initiatiefnemers aan zet.

Om te komen tot de afgesproken 150 MW moeten de alternatieve locaties zorgen voor een minimaal te realiseren opgesteld vermogen van 70 MW.

Naar verwachting wordt het nieuwe onderzoek in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld door Provinciale Staten. Daarna kan het milieuonderzoek beginnen. Na de zomer van 2016 moet er duidelijkheid zijn over welke locaties daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling om in 2020 735,5 megawatt aan windmolens te herbergen.

Lees meer over windenergie in Zuid-Holland 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!