Recordgroei windenergie in Nederland

UTRECHT – De groei van het vermogen windenergie is in Nederland in 2015 met een recordniveau gegroeid. Er kwam op land en zee 535 megawatt aan capaciteit bij.

Dit meldt de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) op basis van cijfers van Windstats.

Eind 2015 stond in Nederland 3.379 megawatt (MW) aan windenergie opgesteld. Aan het begin van dat jaar ging het nog om 2.844 megawatt aan vermogen.

Op land werd er 406 megawatt aan nieuwe windmolens geplaatst. Op zee nam het vermogen toe met 129 megawatt.

Windpark Gemini

Met alle windmolens die nu zijn geplaatst kunnen 2,4 miljoen huishoudens jaarlijks van groene stroom worden voorzien.

“De windenergiesector is trots op dit tussenresultaat. Het is een mooie stap naar volledige duurzame stroomproductie die goed is voor lokale banen en een zekere energievoorziening. Het is wel zaak dat we deze stijgende lijn doorzetten”, zegt voorzitter Hans Timmers van NWEA

2016 zal 2015 vrijwel zeker overschaduwen in het nieuwe vermogen windenergie dat wordt geplaatst. Zo komen bijvoorbeeld de windturbines van windpark Gemini, het grootste in aanbouw zijnde windproject in Nederland, online. Dit gehele windpark heeft een vermogen van 600 megawatt.

Lees meer over windenergie op de Windenergie Courant 

6.000 megawatt

Doelstelling is om in 2020 minstens 6.000 megawatt aan windmolens op land te hebben. De turbines moeten genoeg groene stroom gaan produceren voor 4 miljoen huishoudens.

Verder moeten er nog eens 4.450 megawatt aan windmolens op zee worden geplaatst. Deze windturbines komen in enorme windmolenparken voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!