Regeerakkoord: extra windenergie moet voor 4 megaton CO2-besparing zorgen, branchevereniging NWEA enthousiast én kritisch

In het regeerakkoord heeft het abinet de ambitie geformuleerd om via extra windenergieprojecten in de periode tot en met 2030 4 megaton CO2 te besparen.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Achtergrond van de maatregel voor extra windenergie is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen in 2030.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!