Stroom uit Nederlandse windmolens op zee moet binnen 14 jaar 7 cent per kWh kosten

UTRECHT – Een groep van 16 bedrijven in de offshore windsector wil tegen 2030 de kosten voor het produceren elektriciteit uit windmolens op zee hebben teruggebracht naar 7 cent per kilowattuur.

Tegen deze kosten moet offshore wind kunnen concurreren met fossiele brandstoffen én andere hernieuwbare bronnen zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

De komende 5 jaar wil het consortium, dat uiteindelijk 20 bedrijven moet gaan omvatten, minimaal 100 miljoen euro stoppen in onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten.

Oprichters

Het consortium, GROW genaamd, gaat verder nieuwe innovaties naar de markt brengen. De oprichters van de samenwerking zijn Delft Offshore Turbine, Deltares, ECN, Eneco, Lagerwey, LM Wind Power, Royal IHC, RWE, Seaway Heavy Lifting, Shell, Sif, TenneT, TNO, TU Delft, Van Oord en Volker Stevin International.

GROW is een opvolger van het onderzoeksprogramma FLOW. Hierin hebben 13 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de afgelopen 5 jaar de kosten van offshore wind met 20 procent doen dalen door het introduceren van diverse innovaties.

Tijdens de Winddagen in Rotterdam worden de resultaten bekendgemaakt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!