‘Te weinig ondersteuning vanuit provincie en het Rijk voor Friese windmolens’

AMSTERDAM – Er is te weinig sturing en ondersteuning geweest vanuit de provincie Friesland en de landelijke overheid voor de plannen voor windenergie in de noordelijke provincie.

Modellen van windmolens
©: tsaiproject

Dit stelt een Commissie van Advies, onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius maandag in een rapport.

De commissie en Fryslan foar de Wyn, een initiatief dat windplannen probeert te begeleiden, presenteerden maandag hun plannen voor windenergie in Friesland, maar de adviseurs zijn kritisch.

Buiten het bereik

“Zonder duidelijke sturing door de provincie en professionele ondersteuning van een aantal initiatiefnemers komt er plat gezegd niets terecht van de uitvoering van veel van de voorliggende plannen en ligt de doelstelling van 530,5 megawatt buiten het bereik van de Provincie”, aldus de commissie.

“Aan die sturing en ondersteuning, ook van de zijde van het Rijk, heeft het naar indruk van de CvA in de afgelopen periode in hoge mate ontbroken.”

Grootste deel op land

In beide rapporten wordt duidelijk dat het grootste deel van de winddoelstelling van de provincie Friesland op land kan worden gehaald.

Ongeveer 350 megawatt aan windmolens kunnen op land worden gebouwd tegen 2020. Als alles meezit kunnen er zelfs meer windturbines op het land wordne geplaatst.

Hierdoor hoeven er minder windmolens gebouwd te worden in het water als onderdeel van het Windpark IJsselmeer. Dit is duurder en door meer op land te bouwen zijn de voordelen voor de samenleving groter.

Windpark IJsselmeer

Er werd altijd een vermogen van 250 tot 400 megawatt beoogd voor het windpark in het IJsselmeer.

In de plannen zijn er 7 windprojecten, opgeteld 160 megawatt, die inmiddels al goed haalbaar zijn. Het gaat om projecten waar er een redelijke mate van draagvlak is en waar er acceptabele regelingen zijn voor compensatie.

Zo’n 13 plannen kunnen worden uitgevoerd als ze worden bijgesteld. Dan ontbreekt het bijvoorbeeld nog aan voldoende draagvlak of moeten regelingen voor compensatie nog worden bijgeschaafd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!