Tender succesvol: Nederland krijgt tweede windpark op zee zonder subsidie

Er is belangstelling voor de bouw en exploitatie van een tweede windpark op zee zonder subsidie in Nederland. Dat bleek bij de sluiting van de regeling voor de vergunningaanvragen voor windenergie op zee voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het windpark zal jaarlijks voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 2,5 procent van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik. Voor deze tweede subsidieloze tender diende een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag in als bij de succesvolle eerste tender zonder subsidie. Dit ging om de kavels I en II van hetzelfde windenergiegebied.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!