TenneT: meedenken over netaansluiting windparken IJmuiden Ver kan tot 2 mei

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot 2 mei 2019 meedenken over de tracéopties (route) voor het aansluiten op het hoogspanningsnet van windparken in windenergiegebied IJmuiden Ver.

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vinden het belangrijk dat bewoners en andere betrokken partijen kunnen meedenken over hoe windenergie van zee een plek krijgt in hun leef- en werkomgeving. Vorig jaar is een eerste verkenning naar mogelijke tracés voor het ontsluiten van de windenergiegebieden op zee uitgevoerd samen met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!