Tweede Kamer wil dat Kamp rekening houdt met radiotelescoop bij windpark Veenkoloniën

UTRECHT – Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag voor een motie gestemd met de oproep aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) om rekening te houden met radiotelescoop Lofar bij de planning van het windpark in Oost-Drenthe.

Een motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder werd dinsdag aangenomen. Mulder haalt aan dat als de windmolens storing opleveren voor de radiotelescoop dit kapitaalvernietiging en reputatieschade oplevert.

Marco de Vos, directeur van ASTRON, verklaarde onlangs opnieuw dat de windmolens radiotelescoop gaan storen. Hij zei verder mogelijke opdrachten hierdoor te verliezen.

Onderzoek

Eerder lieten de initiatiefnemers van het windpark de mogelijke gevolgen voor de radiotelescoop onderzoeken.

Een Brits onderzoeksbureau, Pager Power, concludeerde voorzichtig dat de invloed valt te verwaarlozen, zeker als rekening gehouden wordt met andere storingsbronnen zoals auto’s en wifi-zenders, aldus de initiatiefnemers in het rapport.

Lees verder in het milieueffectrapport van het windpark

In reactie op de resultaten was ASTRON het eens over de mogelijke effecten, maar niet over de bevonden resultaten. Volgens ASTRON gebruikte Page Power een te eenvoudige weergave van het complexe systeem van Lofar.

Moeilijk te kwantificeren

ASTRON en Pager Power waren het eens dat vooraf de effecten van de windmolens moeilijk te kwantificeren zijn.

In de huidige plannen staan de windmolens op de maximale afstand van de radioantennes, om een eventueel effect te minimaliseren. Als er toch nog een mogelijk effect is op de telescoop wordt dit gezien als aanvaardbaar.

Lees meer over het windpark in het dossier

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!