Uitvoeringsbesluiten Wet natuurbescherming voor windpark A16 ter inzage

De uitvoeringsbesluiten in het kader van de Wet natuurbescherming die nodig zijn om windmolens langs de A16 mogelijk te maken, liggen momenteel ter inzage.

Provinciale Staten hebben eind september al ingestemd met het inpassingsplan.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!