Vattenfall bereid om windpark op zee Hollandse Kust Zuid subsidieloos te bouwen

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, gaat een voorstel indienen voor de bouw van een groot windpark op de Noordzeekavels van Hollandse Kust Zuid. Daarmee toont het bedrijf zich bereid het windpark subsidieloos te bouwen daar het de eerste subsidieloze tender is.

De Noordzee en met name de locatie ‘Hollandse Kust Zuid’ is volgens Vattenfall een perfect windgebied en er zijn aanzienlijke synergiën met het andere windpark op zee van Nuon.

Lees het hele artikel hier Windenergiecourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!