Vergunningen voor grootste windpark Noord-Holland

AMSTERDAM – Windpark Wieringermeer heeft de vergunningen gekregen voor het plaatsen van 99 windmolens in Noord-Holland.

Dit meldt Nuon, mede-initiatiefnemer van het project. Samen met het afgeven van de vergunningen is het rijksinpassingsplan vastgesteld door de ministeries van EZ en I&M.

De vaststelling van het rijksinpassingsplan is de voorlaatste stap op weg naar de bouw van een windpark. Tegenstanders hebben nu 6 weken om protest aan te tekenen bij de Raad van State. Naar verwachting gaan ze dat ook doen.

De Raad van State heeft vervolgens zes maanden om tot een uitspraak te komen. Bij een positieve uitspraak van de Raad van State worden de vergunningen onherroepelijk.

“Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke stap voor ons als initiatiefnemers en voor windenergie in Nederland,” aldus Gerard van Oostveen, projectdirecteur namens Nuon.

“Met deze vergunningen in de hand kunnen we subsidie voor het project aanvragen en de financiering voorbereiden voor de bijna honderd molens, goed voor de jaarlijkse productie van bijna een miljoen megawattuur windenergie.”

Naar verwachting zal het project een investering vergen van 400 á 500 miljoen euro. Naast Nuon werkt ECN en Windcollectief Wieringermeer aan het project.

De belangrijkste aanpassing in het rijksinpassingsplan is dat de huidige solitaire windmolens van Windcollectief Wieringermeer nog maar 5 jaar stroom gaan produceren in plaats van 7 jaar.

Lees meer over windenergie in Noord-Holland in het dossier van de Windenergie Courant

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!