Vergunningen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer onherroepelijk

De bouw van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer – bestaande ui 45 windmolens – nadert. De Raad van State heeft de beroepen tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de ontheffing Flora- en faunawet en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen nu onherroepelijk.

Dit betekent dat de initiatiefnemers beginnen met de voorbereidingen voor de bouwfase. Wanneer de daadwerkelijke bouw precies begint, is nog niet bekend.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!