Verzoening in windmolendispuut Emmen

AMSTERDAM – De gemeente Emmen krijgt toch de regio over het plaatsen van windmolens binnen de regio.

Windmolens langs een provinciale weg
C: Maarten84

De Gedeputeerde Staten van Drenthe staan hier positief tegenover nadat de gemeente het gesprek aanging met de provincie.

Voorwaarde is dat er voor 1 december een regieplan windenergie  wordt vastgesteld.

“Nietsdoen is geen optie”, aldus wethouder René van der Weide. “Wij nemen als uitgangspunt om de windmolens op een zo groot mogelijke afstand (circa 1.000 meter) van woongebieden te plaatsen, zodat overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt.”

Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie zegt het te waarderen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt richting de bewoners.

Mogelijkheid voor andere verdeling

“Wij blijven wel eindverantwoordelijk en zullen voor 1 januari 2015 minister Kamp informeren over de planologische invulling van de 135,5 MW in het zuidelijk deel van het zoekgebied.”

Door de afspraak krijgt de gemeente Emmen de mogelijkheid om samen met de naburige gemeente Coevorden een andere verdeling van de windmolens te maken, hoewel dit dan wel voor 24 september moet worden gepresenteerd.

Lees ook: Wethouder Emmen: Ik ben enorm teleurgesteld |  Provincie Drenthe zet gemeente Emmen buitenspel bij windmolens | Emmen breekt afspraak, bestuur wil gemeente ‘windmolenvrij’ houden  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!