Vlaanderen: 36 nieuwe windturbines in 2018

In 2018 zijn er in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 107 megawatt. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1.240 megawatt, dat zijn 531 operationele windturbines in Vlaanderen.

De windenergiesector – vertegenwoordigd door de VWEA – stelt dat het toekomstig beleid ambitieuzer moet zijn om meer bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Om de doelstellingen te behalen, moet er jaarlijks, net zoals in 2018, minstens 100 megawatt aan bijkomende windprojecten gebouwd kunnen worden, aldus de windenergiesector. (foto: Eneco)

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!