Voorontwerp inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben het voorontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. Op dit voorontwerp is géén inspraak mogelijk. Gelderland gebruikt dit voorontwerp voor overleg met beide gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat en adviseurs.

Het voorontwerp is voor iedereen in te zien en wordt op 18 december aanstaande toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!