Voorstel Gedeputeerde Staten Flevoland: maak onteigening windmolens mogelijk

In de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt is aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Om deze transitie te bevorderen wil het college initiatieven voor bijvoorbeeld zonneparken en kleine windmolens stimuleren.

Voorwaarde is wel dat die de landschappelijke waarden van dit gebied niet aantasten. Wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijk Beleid): ‘Er is draagvlak voor duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!