Wageningen laat kiezer beslissen over windmolens

AMSTERDAM – De gemeenten Wageningen laat kiezers in 2015 bepalen of er windmolens moeten komen bij de Wageningse Rijnhaven.

Modellen van windmolens
©: tsaiproject

Dit staat in het coalitieakkoord van de lokale D66, GroenLinks en Stadspartij Wageningen.

De partijen hebben als voorwaarde gesteld dat het plan voor de windmolens haalbaar is en dat deelnemers voor de windmolens voor een groot deel uit Wageningen komt.

In een eerder onderzoek van Stichting Windenergie Wageningen en Staatsbosbeheer werd geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn om een windpark te plaatsen. Er zou genoeg ruimte zijn voor 4 windmolens.

Het referendum zou samenvallen met verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wageningen heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!