Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland introduceert de windkaart die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. Zuid-Holland telt nu 350 megawatt aan windmolens, de helft van de windopgave voor 2020.

Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 megawatt aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 megawatt aan windmolens te plaatsen. Er staan nu 153 windmolens in Zuid-Holland.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!