Windmolens Bommelerwaard zijn ruimtelijk in te passen

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland stellen aan Provinciale Staten (PS) voor om het provinciaal inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vast te stellen. Uit het milieueffectrapport (MER) blijkt dat de windmolens voldoen aan de geldende milieunormen.

Aanvullend wordt in het inpassingsplan de eis opgenomen dat binnen een straal van 720 meter van de windmolens geen slagschaduw is toegestaan op gevoelige objecten, zoals woningen. GS is daarmee van mening dat het windpark tussen de A2 en het spoor ten zuidoosten van Zaltbommel ruimtelijk aanvaardbaar is.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!