Windpark Westfrisia mag worden gebouwd

De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark van 5 turbines mag worden gebouwd langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk, gemeente Medemblik. Voor het windpark werd in de eerste SDE+-ronde van 2017 subsidie toegekend.

Begin februari stelden Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan “Windpark Westfrisia” vast. Eind februari heeft het college van Gedeputeerde Staten vervolgens een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van windpark Westfrisia.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!