Windplan Blauw: voorstel voor onteigenen windmolens

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om het mogelijk te maken windmolens te onteigenen op het grondgebied van Windplan Blauw. Dit is bedoeld als uiterste redmiddel voor het geval het de initiatiefnemer niet lukt saneringsafspraken te maken voor alle 74 windmolens in het gebied.

Nuon en SwifterwinT werken samen onder de naam Windplan Blauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!