Zeeuwse natuurvereniging in beroep tegen windpark

AMSTERDAM – Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) gaat in beroep tegen Windpark Krammer omdat de windmolens te dicht op de kruising van 3 belangrijke Natura 2000-gebieden zouden staan.

Dit meldt HZL dinsdag. De stichting zegt in principe voor windenergie te zijn, maar dat de opstelling van de windmolens zoals nu gepland te veel schade zou veroorzaken aan de lokale natuur.

“Ondanks intensief overleg is het nog niet gelukt om een compromis met de initiatiefnemers te sluiten over het tegengaan van de ecologisch meest nadelige gevolgen”, aldus HZL. “Mocht dit in de komende tijd toch nog lukken, dan trekt HZL haar beroep in.”

Natuurtoets

Een natuurtoets die is opgesteld om de effecten op de natuur in beeld te brengen, zou niet zorgvuldig zijn uitgevoerd. Zo zijn cijfers over de vogelpopulatie uit 2012 gebruikt, terwijl het aantal vogels de laatste zou zijn toegenomen.

HZL is van mening dat er op basis van de huidige natuuronderzoeken geen vergunningen mogen worden verleend.

Windpark Krammer is een initiatief van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind voor 35 windmolens bij de Krammersluizen. 

Lees meer over windenergie in Zeeland in het dossier 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!