Zienswijzen leiden tot wijzigingen windpark Bijvanck

De zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan windmolens Bijvanck hebben geleid tot extra onderzoeken en aanscherpingen. De belangrijkste is het voorkomen van slagschaduw op gevels van huizen.

De Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland gaan met dit voorstel verder dan de wettelijke eis. GS is van oordeel dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en stelt daarom Provinciale Staten voor om het inpassingsplan vast te stellen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!