24 procent Nederlanders niet bereid te investeren in milieubesparende maatregelen

66 procent van de Nederlanders schat de kans dat de CO2-uitstoot in ons land in 2050 met 95 procent is afgenomen klein tot héél klein in. Ondanks deze negatieve prognose zegt een kwart van de ondervraagden niet te willen investeren in milieubesparende maatregelen. Uit onderzoek van EasySwitch.nl onder 1.015 Nederlandse huishoudens blijkt dat 24 procent van de Nederlanders niet bereid is te investeren in milieubesparende maatregelen.

Het aantal ondervraagden dat denkt dat de klimaatdoelstellingen voor 2050 gehaald gaan worden, is zeer beperkt. 6 procent omschrijft de kans als “groot”, slechts 1 procent noemt het vrijwel zeker. ‘Het is erg zorgelijk dat we nu al – ruim 30 jaar voor het verstrijken van de deadline – verwachten dat we de klimaatdoelstellingen niet gaan halen’, zegt Frederik van der Veen, chief executive officer van EasySwitch.nl. ‘Het lijkt erop dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders de hoop heeft opgegeven als het gaat over de wereldwijde beperking van onze CO2-uitstoot.’

Redenen om niet te investeren in een schoon milieu zijn voor de ondervraagden voornamelijk: te hoge kosten (37 procent), mijn bijdrage heeft geen effect (33 procent) en het kost te veel moeite (11 procent). Opvallend is dat ondervraagden tot 35 jaar gemiddeld veel vaker bereid zijn te investeren in het milieu (85 procent) dan de overige leeftijdscategorieën (74 procent). Van de ondervraagden tot 35 jaar die niet willen investeren, geeft echter 62 procent als reden dat het te duur is. Naast de beperkte eigen bereidheid, lijkt de Nederlander ook vrij pessimistisch te zijn over de investeringsbereidheid van anderen. Zo denken ruim 6 op de 10 Nederlanders dat niet iedereen bereid is te investeren in een schoner milieu.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!