Alliander presenteert jaarcijfers: ‘5 jaar van tevoren weten wat er met elektriciteitsnet moet gebeuren’

Alliander heeft bij presentatie van de jaarcijfers gesteld dat er meer regie nodig is zodat de netbeheerder minimaal 5 jaar van tevoren weten wat, waar en wanneer er iets aan de elektriciteitsnetten moet gebeuren.

Alliander stelt in het jaarverslag dat er eerst en vooral meer regie nodig is. ‘Door planvorming op provinciaal niveau weten we al vroegtijdig waar windparken komen, waardoor we onze netverzwaringen bijtijds kunnen voorbereiden. Voor grootschalige zonneweides ontbreekt dergelijke planvorming momenteel. Ook bij zonneparken is goede en vroegtijdige afstemming met alle betrokken partijen belangrijk en regie vanuit de overheid wenselijk. Daar roepen we als Alliander ook toe op.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!