Analyse 2e ronde SDE+-2016: de details van de 12 grootste zonnepanelenprojecten

De 2e ronde van de SDE+-regeling in 2016 heeft 971 megawattpiek en 2.047 beschikkingen aan zonnepanelenprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu eigenlijk de grootste projecten? Solar Magazine zet alles op een rij.

De verdeling van de pv-projecten is als volgt:

0 – 0,5 megawattpiek: 1.863 projecten
0,5 – 1 megawattpiek: 73 projecten
1 – 2,5 megawattpiek: 69 projecten
2,5 – 5 megawattpiek: 24 projecten
5-10 megawattpiek: 6 projecten
10-50 megawattpiek: 8 projecten
50+ megawattpiek: 4 projecten

In onderstaand overzicht zijn per project (red. het gaat om de 12 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van meer dan 10 megawattpiek) het aantal megawattpiek waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie verkregen is vermeld.

Zonnepark Midden-Groningen B.V. (Sappemeer) | 103 megawattpiek
Zonnepark Midden-Groningen moet gerealiseerd worden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De locatie van het zonnepark was beoogd glastuinbouwgebied, maar is hiervoor nooit gebruikt. Het zonnepark draagt de naam van de nieuw te vormen gemeente waarin het komt te liggen; Zonnepark Midden-Groningen. Het park is een project van Powerfield en telt 320.000 zonnepanelen, goed voor 103 megawattpiek. Logischerwijs zitten er gezien de omvang van het project nog wel wat haken en ogen aan de realisatie. Met het verkrijgen van SDE+-subsidie – en het eerder al verkrijgen van de bouwvergunning – zijn de eerste hordes in ieder geval genomen. De verwachting van Powerfield is dat begin 2019 gestart kan worden met de bouw van het zonnepark. Dit heeft te maken met de voorbereidingen van de bouw en het geschikt maken van de netaansluiting op het station in Kropswolde. Met de bouw is een investering gemoeid van circa 90 miljoen euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!