Analyse voorjaarsronde SDE+ 2018: de details van de 10 grootste zonnestroomprojecten

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling in 2018 heeft 1.710 megawattpiek en 3.774 beschikkingen aan zonnepanelenprojecten opgeleverd. Maar wat zijn eigenlijk de grootste projecten? Groene Courant en Solar Magazine zetten het op een rij.

0 – 0,5 megawattpiek: 3.122 projecten (circa 694 megawattpiek)
0,5 – 1 megawattpiek: 398 projecten (circa 284 megawattpiek)
1 – 2,5 megawattpiek: 189 projecten (circa 292 megawattpiek)
2,5 – 5 megawattpiek: 36 projecten (circa 127 megawattpiek)
5-10 megawattpiek: 21 projecten (circa 150 megawattpiek)
10-50 megawattpiek: 8 projecten (circa 162 megawattpiek)
In onderstaand overzicht zijn per project het aantal megawattpiek vermeld (red. het gaat om de 12 grootste projecten, deze kennen per stuk een omvang van meer dan 10 megawattpiek) waarvoor door de subsidieaanvragers voor 15 jaar subsidie is verkregen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!