Beveiligingslek omvormers: ‘Installateurs slaan handleiding niet of nauwelijks open’

Installateurs van zonnepanelen moeten bij de installatie van omvormers meer aandacht besteden aan de veiligheidsrisico’s. Dat is volgens betrokkenen de voornaamste les van het datalek met Hosola-omvormers.

‘Vrijwel iedere installateur slaat de installatiehandleiding van de omvormer niet of nauwelijks open. Net zo goed als een consument dat zelden of nooit doet als hij een nieuwe telefoon of televisie koopt’, stelt Klaas Galama van ESTG, dat een van de Nederlandse distributeurs is van het omvormermerk Hosola. ‘Het meest gebruikte wachtwoord ter wereld is ‘12345’ of ‘admin’. Als het wachtwoord van internetrouters en/of omvormers dit niet standaard gewijzigd, dan is het een en ander logischerwijs niet goed beveiligd. De veiligheid van een zonnepanelensysteem en het internetnetwerk van consumenten is in dat perspectief grotendeels afhankelijk – en mijns inziens ook mede de verantwoordelijkheid – van de installateur. Tegelijkertijd krijgt de installateur te maken met een technisch steeds complexere installatie en als direct gevolg wordt het belang van scholing – en de mogelijkheid hiertoe door een goede winstmarge op zonnepanelen –steeds groter.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!