CBS test nieuwe methode voor registratie statistieken van zonnepanelen

Het Centraal Burau voor de Statistiek (CBS) voert momenteel een test uit om op een nieuwe manier de hoeveelheid geïnstalleerd pv-vermogen in Nederland te registreren. Bij de test zijn 40 gemeenten betrokken.

De nieuwe methode leidt tot een registratie van het vermogen van zonnestroominstallaties per gemeente, uitgesplitst naar woningen en bedrijven. Het gaat om statistieken tot en met eind 2016. CBS heeft nu een eerste resultaat uit een onderzoek gepresenteerd dat uitgevoerd is in opdracht van een consortium van 40 gemeenten en Netbeheer Nederland. De statistiek is gemaakt op basis van het productie-installatieregister (PIR) van de netbeheerders, zonnestroomdata van CertiQ en bestanden die het CBS gebruikt voor statistieken uit de klantenbestanden uit de netbedrijven.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!