CE Delft: Nederland mist CO2-doelstelling met 10 procent, salderingsregeling langer handhaven

CE Delft stelt dat Nederland zijn CO2-doelstelling van 25 procent reductie in 2020 met 10 procent dreigt te missen. Als maatregel stelt men onder meer het handhaven van de salderingsregeling voor zonnepanelen voor.

​De economische groei haalt volgens CE Delft de tot nu toe genomen maatregelen onderuit. Aan de Klimaattafels waar de hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord gemaakt wordt, zijn volgens de onderzoekers van CE Delft, Berenschot en Kalavasta  (red. die het rapport maakten in opdracht van de NVDE) voldoende technieken benoemd die kunnen leiden tot de emissiereductie van 49 procent in 2030. Maar nagenoeg alle opties zijn nodig om het doel te halen en zonder beleidsinstrumenten zullen deze maatregelen niet gerealiseerd worden. Pas als bedrijven of burgers een rendabele investering zien zullen ze, als ook andere hindernissen zijn opgeruimd, gaan investeren.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!