Doorrekening Klimaatakkoord | ‘Zonnepanelen op daken meetellen bij doelstellingen hernieuwbaar op land’

Het kabinet moet zonnepanelen op daken meetellen voor de hernieuwbare energiedoelstellingen op land. Die suggestie doen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

In het rapport ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’ van PBL en CPB worden diverse passages aan zonne-energie gewijd, waaronder een passage over zon op land in relatie tot zon op daken.

Draagvlak
‘Het hoge tempo waarin de afspraken in de Regionale energiestrategieën (RES’en) concreet moeten worden, staat op gespannen voet met het ontwikkelen van een goede ruimtelijke aanpak en met het zorgen voor maatschappelijk draagvlak’, zijn het PBL en het CPB kritisch over de uitrol van hernieuwbare energie op land zoals zonneparken. ‘Maatschappelijk draagvlak heeft 2 kanten: (lokale) initiatieven voor hernieuwbare energie ontstaan en tegelijk is er vaak weerstand tegen dergelijke projecten. Voor het draagvlak in regio’s kan het helpen om de bijdrage van zonnepanelen op daken volledig te mogen meetellen binnen de regionale opgave.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!