Energie Nederland en NVDE kritisch over energiehoofdstuk: ‘Investeringszekerheid belangrijk, terugleversubsidie zonnepanelen goede keuze’

Koepelorganisatie Energie Nederland is positief over de ambities in het nieuwe regeerakkoord, evenals de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Tegelijkertijd zijn ze kritisch over de uitvoering.

Medy van der Laan van Energie Nederland: ‘We zijn blij dat wind op zee verder wordt uitgebreid en dat er veel aandacht is voor de transitie in de gebouwde omgeving. Echter, het is nu zaak tot concrete stappen te komen in het te sluiten nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Energie-Nederland vraagt zich wel af of er uiteindelijk voldoende financiële middelen beschikbaar om deze ambitie van 49 procent waar te kunnen maken.’

Over de aanpassing van de salderingsregeling stelt Energie Nederland het volgende: ‘Daarbij is investeringszekerheid voor consumenten (o.a. zonnepanelen) belangrijk. Daarom dient er een soepele overgang met goede waarborgen te komen bij het invoeren van het alternatief voor de salderingsregeling.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!