Fiod valt bij Friese importeur binnen om illegale Chinese zonnepanelen

AMSTERDAM – De Fiod is donderdag bij een Friese importeur van zonnepanelen binnengevallen in een onderzoek naar ontduiking van invoerbelastingen bij de invoer van zonnepanelen uit China. 

Dit meldt het ministerie van Financiën vrijdag. 

De verdenking is dat een importeur uit Friesland zonnepanelen ontvangt uit China met een omleiding via Maleisië en Taiwan. De daadwerkelijke Chinese fabrikant heeft vermoedelijk geen overeenkomst gesloten met de EU, dus zou een invoerheffing van 65 procent betaald moeten worden.

Vermoedelijk zijn in (vrij)havens van Taiwan en Maleisië de panelen overgeladen in een nieuwe container en voorzien van nieuwe -maar dus ook vervalste- stickers, vrachtbrieven, facturen en oorsprongs-certificaten. Dit om bij invoer in de EU de schijn te wekken dat de zonnepanelen zijn geproduceerd in Taiwan en Maleisië. Hierdoor zou de invoerheffing ontdoken zijn.

De FIOD heeft bij de doorzoekingen administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De invoerheffing die mogelijk in deze zaak is ontdoken bedraagt bijna 1,2 miljoen euro. In dit onderzoek hebben Douane, FIOD en OM nauw samengewerkt.

Heffingsmaatregelen

Om het dumpen van goedkope Chinese Zonnepanelen op de Europese markt te stoppen en zo de eerlijke concurrentie te bevorderen heeft de Europese Commissie in 2013 enkele heffingsmaatregelen genomen.

Sindsdien is er een definitieve antidumpingheffing verschuldigd bij invoer van zonnepanelen van oorsprong uit China of welke rechtsreeks verzonden zijn uit China. De Europese Commissie is echter met diverse Chinese fabrikanten een verbintenis aangegaan, waarbij onder voorwaarden vrijstelling wordt verleend voor de antidumpingheffing.

Deze voorwaarden betreffen o.a. een minimum invoerwaarde en een maximum hoeveelheid. Indien invoer plaatsvindt in het kader van een verbintenis, dan moet bij de aangifte ten invoer een verbinteniscertificaat en een verbintenisfactuur worden overgelegd.

Sinds de invoering van de definitieve antidumpingheffing op 6 december 2013 besteedt de Douane extra aandacht aan de invoer van zonnepanelen uit China en omringende landen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!