Friese woningcorporatie gaat zonnepanelen plaatsen op 1.000 woningen

UTRECHT – De Friese woningcorporatie WoonFriesland gaat 1.000 huurwoningen in Leeuwarden van zonnepanelen voorzien.

De corporatie moet hier nog een plan voor ontwikkelen. Daarnaast steekt WoonFriesland 21 miljoen euro beschikbaar voor het energiezuiniger maken en het onderhoud van woningen.

WoonFriesland heeft zo’n 22.000 woningen in de provincie, waarvan er 7.000 woningen staan in Leeuwarden.

Een andere woningstichting, Elkien, gaat komend jaar 15,5 miljoen euro steken in “energetische verbetering” en planmatig onderhoud.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!