Friesland zoekt ontwikkelaar voor 3 zonneparken

UTRECHT – De provincie Friesland is op zoek naar een ontwikkelaars die een drietal zonneparken wil gaan bouwen. Samen gaan deze parken 4 Megawatt aan zonne-energie opwekken. 

De zonneparken moeten lokale wegen energieneutraal gaan maken. Met de aanbesteding worden de locaties De Zwette, Hemriksein en Drachtsterweg op de markt gebracht. Er wordt één marktpartij geselecteerd, die alle drie parken gaat ontwikkelen.

De marktpartij moet ervaring hebben met zonneparken en aandacht hebben voor landschappelijke inpassing en participatie van omwonenden en bedrijven. De verwachting is dat eind dit jaar bekend is welke partij de zonneparken gaat realiseren en exploiteren. De parken zijn eind 2017 klaar om energie op te wekken.

Voor de totstandkoming van de zonneparken werken Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden samen. Provincie Fryslân is de aanbestedende dienst en de locaties zijn in eigendom van het Rijk en de gemeente.

Ook hebben provincie en gemeente subsidie verkregen voor de parken. Door drie zonneparken tegelijkertijd op de markt te brengen draagt Leeuwarden Vrij-Baan stevig bij aan de duurzame energie ambities.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!